Erti Kekurangan
/
1 Erti Kekurangan
History
SUBSCRIBE
Sign out
Erti Kekurangan
Author :tasyaeae
© Webnovel

1 Erti Kekurangan

Install
Episode 1

Kekurangan ialah dari setiap kita ada . Contohnya dari setiap kita mengguna, dari setiap kita punya kesilapan, dari setiap perbezaan ataupun berantara dan sebagainya . Jadi, jangan sesekali menganggap seseorang itu tidak sempurna mahupun dibenci.
Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com for visiting.

Pada Hari Natal, John berasa amat sunyi kerana ibu dia belum balik dari kerjanya dan John rasa kurang gembira pada Hari Natal untuk tahun ini kerana setelah bapa John telah meninggal dunia pada 12 hari bulan September dia langsung tidak terurus . Setelah bapanya meninggalkan dia, dia berasa sunyi , makan dan minum dia tidak terurus, semua pada dirinya tidak terjaga kerana dia masih tidak bersedia dengan dugaan ini dan dia sangat menyayangi bapanya tetapi dia masih lagi tidak memahami . Apabila ibunya balik dari kerja , dia dengan secara tiba - tiba bertanya kepada ibunya " Mengapakah tuhan mengambil bapanya terlalu awal..? " John menyoal ibunya.

" Mengapakah kamu bertanya sebegini John? " ibunya menyoal John sambil melihat John. John mula melihat gambar bapanya ketika memancing di sebuah tasik . Pada waktu itu, ibu John mula mendekati di tempat John duduk dan melihat John memegang gambar bapanya. " John , mengapakah kamu berdiam sebegini? Akhir - akhir ini kamu kelihatan tidak terurus , adakah kamu marah kepada ibu? " soal ibunya kepada anaknya yang sedang melihat gambar bapanya. John hanya senyum kepada ibunya dan secara tiba - tiba air mata John mengalir, " Mengapakah kamu menangis John? " soal si ibu. John mulalah berasa serba salah kerana tidak menjawab soalan ibunya yang ditanya tanya dari tadi. John terus memberi tahu tentang apa yang membuat dia tidak terurus...

To be continue...

Please go to https://www.wuxiaworldapp.net/ install our App to read the latest chapters for free
Install

Contents

  Tap screen to show toolbar
  Got it
  Webnovel
  Roboto
  Merriweather
  Read novels on Webnovel app to get:
  DOWNLOAD APP
  MAYBE LATER
  Continue reading exciting content
  Read for free on App
  《Erti Kekurangan》
  Open
  Browser
  Continue